Buitenschoolse opvang

Opvang van uw kind buiten de schooltijden

Wij werken samen met de buitenschoolse opvang (bso) De Delta (onderdeel van Stichting Kinderopvang Purmerend). Wij dragen zorg voor een goede overdracht aan deze medewerkers, zodat u als (werkende) ouder er op kan vertrouwen dat de opvang van uw kind voor en/of na schooltijd veilig is geregeld.

Leerkrachten aan het woord

"Ik vind het belangrijk dat kinderen leren omgaan met de vele prikkels die ze dagelijks tegenkomen."

"De Vreedzame School helpt mij en de kinderen hierbij."