Buitenschoolse opvang

Opvang van uw kind buiten de schooltijden

Wij werken samen met de buitenschoolse opvang (bso) De Delta (onderdeel van Stichting Kinderopvang Purmerend). Wij dragen zorg voor een goede overdracht aan deze medewerkers, zodat u als (werkende) ouder er op kan vertrouwen dat de opvang van uw kind voor en/of na schooltijd veilig is geregeld.

Leerkrachten aan het woord

"Ik krijg als leerkracht de vrijheid om mij te ontwikkelen en mijn expertise op eigen initiatief in te zetten."

"Door alle ontwikkelingen die op leergebied zijn ingezet, biedt De Delta Beethoven mij voldoende uitdaging in mijn werk."