Peuteropvang Eigenwijs

Peuteropvang Eigenwijs is gevestigd in het schoolgebouw van De Delta Beethoven, tegenover de kleutergroepen. Per dag is er plaats voor 16 kinderen in deze peutergroep. Alle kinderen komen twee ochtenden per week.

Op de groep staan twee vaste pedagogisch medewerkers. Kinderen leren op een ongedwongen manier samen te spelen en worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. De peuteropvang heeft dagelijks een vast ritme met rituelen. Dit schept rust en duidelijkheid voor de kinderen. De pedagogisch medewerkers werken volgens de principes van positief opvoeden oftewel Triple P. Daarbij wordt positief gedrag gestimuleerd en minder wenselijk gedrag zoveel mogelijk genegeerd of positief omgebogen. Om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, wordt er gewerkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. De thema's van de peuteropvang zijn gebaseerd op de vroegschoolse methode Uk & Puk en worden afgestemd op de thema's van school.

Op De Delta Beethoven wordt gewerkt met de methode Schatkist het vervolgprogramma van Uk & Puk. Daarnaast is De Delta Beethoven een Vreedzame school. Wij laten de peuters spelenderwijs hier alvast kennis mee maken. Zo komt bijvoorbeeld groep 8 op maandagochtend de regel van de week uitleggen. Door het gebruik van dezelfde methodes leren de kinderen op de peuteropvang te werken volgens een structuur die wordt voortgezet in de kleutergroepen. Er vinden ook gezamenlijke activiteiten plaats.

Gemakkelijk overstappen naar de basisschool
Door kinderen al vanaf heel jonge leeftijd binnen de muren van de school te huisvesten, zijn wij beter in staat om te zorgen voor een gemakkelijke en fijne overstap naar groep 1. De peuters mogen als ze dit zelf willen ook in een kleutergroep op visite en meespelen. Het is voor ouders plezierig als zij de school al leren kennen voorafgaand aan het moment dat hun kind vier jaar wordt. Ze maken alvast kennis met de gang van zaken op De Delta Beethoven. Ouders zijn daardoor beter in staat om bewust voor De Delta Beethoven als toekomstige basisschool te kiezen. Als uw kind doorstroomt naar De Delta Beethoven, zorgen de pedagogisch medewerker en de leerkrachten ervoor dat er een warme overdracht plaats vindt. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en eventueel gesignaleerde leer- en ontwikkelingsaandachtspunten worden overgedragen.

Openingstijden peuteropvang Eigenwijs: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Brengen: tussen 8.15 en 8.30 uur
Ophalen: tussen 12.00 en 12.15 uur

Kijk voor meer informatie over Eigenwijs op de website van Kinderopvang Purmerend.


 

Ouders aan het woord

"Iedereen kent elkaar en is erg betrokken."

"Je ziet dat de kinderen uit de hogere groepen ook de kleintjes kennen bij naam. En het is top dat er veel aandacht wordt besteed aan feestelijke festiviteiten."